اعزام و پذیرش هیئت های تجاری

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری

آنچه مسلم اینکه ارتباطات بین‌المللی یکی از الزامات اولیه در فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. حضور در هیات‌های تجاری بین‌المللی همواره از طرف دولت‌ها مورد حمایت قرار می گیرد.

لذا پذیرش و اعزام این هیات‌ها و یا افراد می‌تواند به منظور حضور در نشست‌های B2B با شرکت‌های متناظر صورت گرفته و با اهداف مختلفی نظیر توسعه بازار، رصد رقبا و فناوری‌های مشابه، سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف صورت پذیرد.

در این راستا شرکت خدمات گردشگری پارس خشایار مهر با سوابق درخشان و مطلوب یکی از شرکت های پیشرو در اعزام و پذیرش هیئت های تجاری است که آمادگی دارد از تجارب خود در خصوص اعزام و یا پذیرش هیئت های تجاری شما را راهنمایی و یاری نماید.