رویداد ها

رویداد ها

شرکت خدمات گردشگری پارس خشایار مهر با سوابق درخشان و مطلوب یکی از شرکت های پیشرو در حوزه برگزاری رویداد ها و ایونت های بین المللی و داخلی است که در این راستا آماده همکاری با کلیه متقاضیان در برگزاری رویداد می باشد.  مانند:

* برگزاری رویداد جهانی نوروز

* برگزاری جشنواره های فرهنگی

* برگزاری بزرگداشت از مشاهیر و مفاخر علمی و فرهنگی

* برگزاری رویدادهای ورزشی و گردشگری ورزشی

* برگزاری رویداد های علمی

* و …