فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار گردشگری (توریسم) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده به طوری که برخی کشورها از آن به عنوان منبع اصلی درآمد کشور خود نام می‌برند. به دلیل واردات ارز به داخل کشور و اشتغال زایی زیاد و عدم نیاز به آموزش نیروی کار در مدت زمان طولانی، این صنعت گردشگری راندمان بالایی داشته که همین امر موجب شده تا کشورها بیشتر سرمایه و بودجه خود را به این صنعت اختصاص دهند لیکن برای فعالیت در این زمینه باید با فرصت‌های سرمایه گذاری در این بازار و نکات مربوط به آن آشنا بود.

در این راستا شرکت خدمات گردشگری پارس خشایار مهر با سوابق درخشان و مطلوب یکی از شرکت های پیشرو در جذب سرمایه گذاران و سرمایه های ایشان از طریق اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی داخلی و  خارجی برای پروژه های گردشگری است که در این راستا اعلام میدارد آماده همکاری با کلیه متقاضیان آن می باشد.